Przekazanie zakładu w Cięcinie

Żywiec Zdrój przekazał cały zakład rozlewniczy na rzecz lokalnej Fundacji Górom

Z szacunku do miejsca pochodzenia i dziedzictwa regionu, w którym Żywiec Zdrój od lat butelkuje krystaliczną wodę źródlaną, producent przekazał swój zakład rozlewniczy położony w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego na rzecz lokalnej Fundacji Górom. Dzięki temu, miejsce to będzie żyło tradycją góralską oraz edukacją ekologiczną, służąc mieszkańcom i środowisku na Żywiecczyźnie. 

W poniedziałek, 30 maja 2022, w obecności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Grzegorza Pudy, spółka podpisała porozumienie z władzami Fundacji i Gminy Węgierska Górka, wspierającej te działania. Na mocy  dokumentu powstał nowy międzysektorowy projekt „Powrót do korzeni”. Jego początkiem jest przekazanie na rzecz Fundacji pierwszego zakładu produkcyjnego Żywiec Zdrój w Cięcinie.  W ten sposób pierwsza siedziba Żywiec Zdrój nadal będzie służyć lokalnej społeczności.  

Jesteśmy blisko związani z miejscem, z którego się wywodzimy. To właśnie w Cięcinie w 1993 roku powstała pierwsza butelka niegazowanej wody źródlanej Żywiec Zdrój. Po pięciu latach w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego działały już dwa zakłady rozlewnicze. To miejsce to ważna część historii firmy, naszej marki i regionu, a przede wszystkim źródło legendarnej „Siły z Gór” i dlatego zależy nam, by nadal służyło mieszkańcom. Projekt realizowany we współpracy z  Fundacją Górom i przy wsparciu władz samorządowych sprawi, że to miejsce będzie żyło kulturą i tradycją góralską. Z kolei edukacja ekologiczna, którą planujemy tu realizować, to ważna część misji naszej firmy – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Powrót do korzeni
Dzięki projektowi Żywiec Zdrój, Fundacji Górom i Gminy Węgierska Górka, historia zatoczy koło – ponad 30 lat temu w tym miejscu funkcjonowała owczarnia i przetwórnia rolna, która należała do spółdzielni „Juhas”. Wtedy dawny budynek owczarni został przekształcony w rozlewnię wody, rozbudowany i unowocześniony. Przez te wszystkie lata zakład rozlewniczy wrósł w krajobraz Cięciny i stał się elementem bliskim lokalnej społeczności. Dziś, dzięki temu unikalnemu przedsięwzięciu, nieruchomość odzyska swoje dawne funkcje.

Fundacja Górom, która została nowym właścicielem nieruchomości, prowadzi działalność m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania i rozwijania tradycji Beskidu Żywieckiego, w tym głównie kultury pasterskiej.

Pozostając po stronie natury, Żywiec Zdrój nie zamierza całkowicie opuszczać Cięciny. Będzie tu realizować działania ekologiczne, co jest ściśle związane z misją firmy, która od 30 lat prowadzi działalność w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu i działa na rzecz rozwoju regionu. Od początku istnienia firma aktywnie wspierała lokalne programy społeczne (edukacyjne, ekologiczne, poprawiające bezpieczeństwo) oraz inwestycje w rozwój infrastruktury w miejscach, w których prowadziła działalność.

W trosce o zasoby wodne oraz bioróżnorodność, firma wspólnie z UNEP-GRID realizuje program „Kwietne łąki”. Celem tej inicjatywy jest troska o łąki na wybranych terenach powiatu żywieckiego: w gminach Jeleśnia, Radziechowy - Wieprz i Węgierska Górka. Aktualnie projektem objętych jest blisko 60 ha, a inwentaryzacje przyrodnicze, regularne zabiegi i szeroko zakrojona współpraca przynoszą pierwsze efekty. Poprawia się skład gatunkowy łąk, chroniony jest ich naturalny, górski charakter – w tym stanowiska rzadkich roślin, takich jak dziewięćsił lub storczyki.

Kolejną inicjatywą spółki, realizowaną na rzecz regionu, jest program Po stronie natury, który powstał w 2008 roku w Beskidzie Żywieckim. Pierwotną ideą była odpowiedź na realną potrzebę rewitalizacji drzewostanu na terenach Puszczy Karpackiej, zaatakowanego przez kornika. W ramach tej inicjatywy posadzono miliony drzew w lasach Beskidu Żywieckiego. Obecnie program koncentruje się na rozwijaniu świadomości proekologicznej Polaków.

Spółka prowadzi też na Żywiecczyźnie program grantowy Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój. Zachęca w nim kandydatów do tworzenia pomysłów, poszukiwania partnerów, pisania projektów oraz składania wniosków o granty. Dzięki grantom zrealizowano ponad 40 projektów, w tym m.in.: mural w Jeleśni, rewitalizację łęgów w Wieprzu, czy miasteczko rowerowe w Węgierskiej Górce.

Aktualności